Poistenie majetku

Poistenie domácnosti, rekreačnej domácnosti, rodinného domu, rekreačnej budovy alebo bytu v osobnom vlastníctve

Pokiaľ máte vyššie spomenuté poistenie nehnuteľnosti uzatvorené už dlhšiu dobu, je pravdepodobné, že nie je výhodné a v prípade poistnej udalosti Vám nebude vyplatená náhrada škody v takej výške, ktorá zodpovedá nákladom na znovuzriadenie.

Tento jav, ku ktorému často dochádza, sa nazýva „podpoistenie“. Nakoľko produkty a situácia na trhu napredujú, „staršie“ poistenie bezpochyby stojí za prehodnotenie s možnosťou uzatvorenia náhrady pôvodnej poistnej zmluvy novou a výhodnejšou, ktorá zodpovedá skutočným potriebám na znovuzriadenie poškodených alebo zničených vecí.

Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvalo žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Ďalej je to súbor hnuteľných vecí, ako napríklad nábytok, elektronika, kuchynské vybavenie, textil, športové potreby, cennosti, starožitnosti a mnohé iné.

B​yt v osobnom vlastníctve je priestor nachádzajúci sa v bytovom dome, vrátane vnútorného vybavenia ako napríklad vnútorná inštalácia, no bez spoločných stúpacích vedení.

Rodinný dom je budova určená na bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie.

​Rekreačná domácnosť nie je trvalo obývaný priestor a slúži len na rekreačné účely. Jej poistenie sa týka predovšetkým prípadov poškodenia, zničenia alebo krádeže vecí, ktoré tvoria súbor zariadenia danej domácnosti.

Rekreačná budova je budova určená na individuálnu rekreáciu. Nachádza sa najmä v rekreačnej alebo v záhradkárskej oblasti.
Byt v osobnom vlastníctve je priestor nachádzajúci sa v bytovom dome, vrátane vnútorného vybavenia ako napríklad vnútorná inštalácia, no bez spoločných stúpacích vedení.

 

Objednávka poistenia majetku online

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár