Poisťovňa AXA

Je najmladším členom skupiny AXA v SR, na slovenský trh neživotného poistenia vstúpila koncom roka 2008.

AXA pojišťovna a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 281 95 604, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 12826, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky.

Kontaktné údaje:

Kolárska 6
811 06 Bratislava

e-mail: info@axa.sk
Telefón: +421229292929

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár