Groupama Garancia poisťovňa

Groupama bola založená vo Francúzsku na konci 19. storočia ako miestna spoločenská iniciatíva pre ochranu proti poľnohospodárskym škodám a proti rizikám požiaru. Ako výsledok mimoriadneho úspechu sa táto forma svojpomocného poistenia rozšírila na celé územie Francúzska. V nasledujúcich desaťročiach sa Groupama nepretržite rozvíjala, rozširovala okruh poskytovaných poisťovacích služieb a získala si tak dôveru čoraz viac zákazníkov.

Skupina sa v priebehu uplynulých sto rokov úspešne prispôsobovala aj hospodárskym a spoločenským zmenám, čoho výsledkom je dôvera miliónov zákazníkov na celom svete. Sú však hodnoty, ktoré si zachovávala stále a zachováva ich dodnes: blízkosť a súdržnosť.

Skupina Groupama je na Slovensku k dispozícii svojim klientom od 1. januára 2012 ako pobočka maďarskej poisťovne Groupama Garancia Biztosító pod názvom Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Kontaktné údaje:

Miletičova 21
P. O. Box 32
820 05 Bratislava 25

call centrum: 0850 211 411
+421220854208

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár