Allianz – Slovenská poisťovňa

Allianz – Slovenská poisťovňa pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desaťročí. Patrí medzi jednoznačných lídrov v poskytovaní kvalitných služieb a produktov svojim klientom, o čom svedčí a jej niekoľkoročné prvenstvo na trhu. Patrí do rodiny prvej európskej spoločnosti Allianz Sociates Europaea, ktorá v regióne strednej a východnej Európy spravuje zmluvy miliónov klientov. Vďaka medzinárodným skúsenostiam zo 70 krajín sveta sa jej darí aplikovať získané skúsenosti a prispôsobovať na lokálne špecifiká Slovenska. Jej klienti vedia, že sa obracajú na spoločnosť, ktorá je založená na silných základných pilieroch ako finančná sila, tradícia a profesionalita. Práve tie predstavujú istotu, ktorú klientom spoločnosť ponúka a je formujúcim prvkom v obojstranne prospešnom vzťahu klientov s poisťovňou.

Allianz- Slovenská poisťovňa kladie dôraz aj na určovanie trendov v otázkach spolupráce s klientmi. Súčasťou stratégie pôsobenia poisťovni na trhu je načúvanie hlasu svojich klientov a zapojenia postojov klientov do zlepšovania procesov a produktov spoločnosti. Najväčšia univerzálna poisťovňa na Slovensku napĺňa svoje predsavzatia v poskytovaní profesionálnych služieb klientom ako v ponuke širokej škály inovatívnych kvalitných poistných produktov.

Kontaktné údaje:

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava

Infolinka: 0800 122 222
Zo zahraničia: +421.2.496 15 677

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár