Separovanie odpadu

Separovanie odpadu

V posledných rokoch sa otázka životného prostredia dostáva čoraz viac do popredia. Svetové firmy sa snažia obsadiť najvyššie priečky rebríčka poukazujúceho na najekologickejšie spoločnosti a „zelené“ myslenie sa pomaly ale isto zakoreňuje aj medzi jednotlivcami.

Väčšina miest a obcí už investovala do pastových kontajnerov, ktoré slúžia na triedenie odpadu. Ich jasné označenie a farebné prevedenie ešte viac zjednodušujú tento proces a je na každom z nás, ako s nepotrebným materiálom naložíme.

Situácia sa z roka na rok zlepšuje a ľudia na Slovensku sa naučili triediť hlavne plasty, sklo a papier. Horšie je to so separáciou odpadu z elektrozariadení, kovov a nebezpečného či biologicky rozložiteľného odpadu.

Triedenie odpadu má iba pozitíva

Triedenie odpadu okrem ochrany prostredia, v ktorom žijeme, napomáha zlepšovať tiež ekonomickú situáciu vo forme ušetrených poplatkov za odpady a prostriedkov za vyzbierané suroviny v danom regióne. Netreba zabúdať na zvyšovanie zamestnanosti vytvorením nových pracovných miest .

Chýbajúca motivácia či neúplné informácie?

Žiť ekologicky je trendom dnešnej doby a ochrana životného prostredia by mala byť prioritou každého z nás. No stále sa nájdu takí, ktorí sa tvária že sa ich daná problematika netýka a separácia odpadu im nič nehovorí.

Informácie o možnostiach separovania komunálneho odpadu sú viac-menej verejne dostupné a tak nedostatočná informovanosť nie je teda primárnym dôvodom takéhoto správania. Skôr za tým možno hľadať nedostatok zberných nádob, ich vzdialenosť od miesta bydliska, nevhodné intervaly odvozu separovaného odpadu. Ako antimotivačný prvok možno nazvať aj výšku poplatku za komunálny odpad.

Niekedy však za nechuťou separovať odpady stoja celkom prosté dôvody: mentalita občanov, ich ľahostajnosť, pohodlnosť, odpor spraviť niečo navyše a nízke ekologické povedomie. A hlavne, chýbajúca finančná motivácia v zmysle: „Načo separujem, keď z toho nič nemám“.

Je možné to zmeniť?

Triedenie odpadu patrí k aktivitám, ktoré by sa mali silno zakoreniť do povedomia človeka. Kedy však začať? Ideálne je vštepovať environmentálnu výchovu odmalička, zaviesť ju na školách a zvýšiť tak presvedčenie o potrebe separovania na maximum. Hoci sa deti učia od nás, niekedy sa aj my dospelí môžeme učiť od nich. Nikdy nie je neskoro začať.

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár