Výška dávky v nezamestnanosti stúpla, nie však pre všetkých

Od 1.júla sa zvýšila maximálna výška dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Najvyššia možná dávka v nezamestnanosti sa zvýšila o viac ako 91 eur mesačne a dávka garančného poistenia stúpla až o 279 eur.

Viac peňazí len pre nových

Vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti budú dostávať len noví žiadatelia, teda tí, ktorí sa na úrade práce zaevidovali resp. zaevidujú až po 1. júli. Rovnako tak v posledných štyroch rokoch mali poistenie v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 608 eur mesačne. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška finančnej pomoci nemení.

Stovky eur navyše

Viac peňazí dostanú od 1.júla aj ľudia, ktorí budú poberať peniaze z garančného poistenia. Na dávku tohto poistenia má nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu. Výška dávky poistenia môže dosiahnuť maximálne 3 912 eur, v predchádzajúcom období to bola suma 3 633 eur.

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár