Vodiči elektromobilov spôsobujú menej nehôd, ich oprava je ale drahšia

Šoféri elektromobilov spôsobujú menej havárií, no oprava ich vozidiel je podstatne drahšia. V priemere ide až o 30% až 35% ako pri porovnateľných autách so spaľovacími motormi. Šokujúce výsledky ukázal prieskum Zväzu nemeckého poisťovníctva, ktorý porovnával 37 modelových párov elektrických áut a porovnateľných vozidiel so spaľovacími motormi.
Vyššie náklady sú napr. kvôli batériam, ktorých oprava je v porovnaní s klasickými motormi drahá. Úlohu zohráva aj neistota pri nakladaní s poškodenými elektromobilmi, čo môže viesť k ich dlhodobému uskladneniu až k úplnému vyradeniu z prevádzky. Náklady zvyšujú aj dlhé prestoje a vysoké hodinové sadzby v opravovniach. Podľa odborníka je potrebné, aby výrobcovia poskytovali kvalitné diagnostické údaje a pokyny na opravu alebo výmenu poškodených batérií, ako aj presné kritériá, ako postupovať pri nehodách.
Minimálne časť vyšších nákladov na opravu kompenzuje výrazne nižšia frekvencia poškodení elektromobilov v kategórii komplexného poistenia. Náklady sú tu podľa štúdie o 15% až 20% nižšie ako pri porovnateľných spaľovacích motoroch. V segmente poistenia zodpovednosti spôsobili vodiči elektromobilov na iných autách o 5% až 10% menej škôd, ktoré však boli v priemere o 0% až 5% drahšie ako v prípade spaľovacích áut.

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár