Poistenie zodpovednosti vyplývajúce z poistenia nehnuteľnosti

Poistenie zodpovednosti vyplývajúce z poistenia nehnuteľnosti

Cieľom poistenia majetku je jeho ochrana a pre poisteného znamená väčší pocit istoty. Nie je tomu inak ani v prípade poistenia nehnuteľnosti. Škody na bývaní nie sú vôbec príjemné a ešte o to viac, pokiaľ sú spôsobené cudzím zavinením. A pohroma v podobe prasknutého radiátora či vytečenej práčky patrí k najčastejším nehodám.

Pripoistenie ako súčasť zmluvy

Pri uzatváraní a dohadovaní podmienok zmluvy o poistení nehnuteľnosti často zvíťazí snaha čo najviac ušetriť na cene poistného. Mnohí z nás pritom predpokladajú, že tento produkt automaticky zahŕňa aj poistenie zodpovednosti za škodu- teda o.i. prípady vytopenia či iné nepríjemnosti podobného charakteru spôsobené na cudzom majetku.

Avšak pozor, nie vždy je tomu tak! V mnohých prípadoch totiž ide o voliteľné pripoistenie, ktoré si klient dohaduje pri podpise zmluvy. Tento typ pripoistenia spadá pod poistenie nehnuteľnosti, iba ojedinele tvorí súčasť poistenia domácnosti (Allianz).

TIP: Už na začiatku je potrebné ujasniť si, či poistenie nehnuteľnosti zahŕňa tiež poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti, prípadne poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti.

Poškodený je v práve

Ak spôsobíte ujmu cudzej osobe v spojitosti s vašou nehnuteľnosťou (vytopíte susedov, strom z vášho pozemku spadne na auto vášho suseda), takéto prípady kryje zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti. Poisťovňa bude posudzovať škodovú udalosť v závislosti od konkrétneho prípadu (vytopenie mohlo byť spôsobené prasknutým potrubím alebo prasknutou hadicou z práčky), no každopádne havária bola spôsobená u vás ako vinníka a dotknutý sused má právo obrátiť sa v snahe ochrániť svoj majetok aj na súd.

Ešte stále váhate, či pripoistenie zodpovednosti potrebujete? Nečakajte! Rozhodne si ušetríte nemalé starosti a financie a ktovie, možno zachránite tiež naštrbené vzťahy so susedmi.

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár