Jazda bez PZP sa neoplatí

Jazda bez PZP sa nevypláca.

 

Hoci je uzatvorenie povinného zmluvného poistenia povinnosťou, ktorú stanovuje zákon, je až zarážajúce, koľko vozidiel bez PZP jazdí na našich cestách. Štatistiky hovoria o desiatkach tisícov neplatičov, ktorí si z toho zrejme ťažkú hlavu nerobia. Ak však majiteľ takéhoto vozidla spôsobí nehodu, môže to mať preňho priam likvidačné následky.

Neplatiči verzus zábudlivci

Na neplatičov doplácajú najmä tí držitelia áut, ktorí si svoje povinnosti plnia. Z ich peňazí sa totiž financuje garančný fond poisťovní, z ktorého sa hradia škody spôsobené tými, čo povinné zmluvné poistenie (PZP) nemajú.

Nezodpovedných majiteľov áut je viac ako dosť a čo je šokujúce, nájdu sa medzi nimi aj podnikatelia- kamióny bez povinného poistenia dokonca jazdia po cestách mimo Slovenska.

Občas sa môže stať, že majiteľ vozidla si nevšimne termín končiaceho PZP a jednoducho ho zabudne uhradiť. Treba však pripomenúť, že ak povinné poistenie nie je uhradené do mesiaca od dátumu splatnosti, poistenie podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Z vlastného vrecka

Ak majiteľ/držiteľ nepoisteného vozidla spôsobí pri nehode škodu, tvrdému postihu sa nevyhne. Škoda je síce uhradená z garančného fondu, ktorý si však sumu následne vymáha. A sumy sú to neporovnateľne vyššie! Prípad postupuje ďalej na súd, takže ku škode sa pripočítajú trovy súdneho konania a ďalšie náklady. V závere ide o veľké peniaz a neraz musí zakročiť aj exekútor.

POZN: Rovnaký postup platí aj v prípade, že ste zabudli uhradiť PZP a škodu ste spôsobili ako vodič na vozidle s nezaplateným PZP, hoci len jeden deň po splatnosti zmluvy.

Bič na neplatičov?

Keďže ide o zákonnú povinnosť, nezaplatenie PZP sa považuje za správny delikt a je v kompetencii príslušných orgánov, aby celú vec prešetrili (Slovenská kancelária poisťovateľov a Polícia).  Pokuta sa môže vyšplhať do výšky viac ako 3.000 €.

Okresný úrad, Odbor dopravy a Slovenská kancelária poisťovateľov (www.skp.sk) registrujú všetkých neplatičov a vymáhajú dlžné poistné aj s pokutou za omeškanie.

TIP: Ak vám niekto spôsobí škodu vozidlom bez PZP, treba kontaktovať Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. Tá zistí, kde bolo vozidlo poistené naposledy. 

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár