Wűstenrot poisťovňa

Na slovenský trh vstúpila Wüstenrot Rakúsko v roku 1993. Najskôr len v oblasti stavebného sporenia.

V roku 1998 začala vykonávať svoju činnosť Wüstenrot životná poisťovňa, a.s.. V roku 2003 sa zlúčila Wüstenrot životná poisťovňa s Univerzálnou bankovou poisťovňou, a.s. (založenou v roku 1994), kúpou ktorej zároveň vstúpila na trh neživotného poistenia.

Nová Wüstenrot poisťovňa, a. s. vznikla 1. januára 2004 a má univerzálnu licenciu. Od tohto dátumu ponúkame širokú škálu produktov životného i neživotného poistenia pre občanov i organizácie.

Dňa 25. februára 2004 mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Stavebnej sporiteľne VÚB-Wüstenrot, a.s., schválilo zmenu obchodného mena spoločnosti na Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Kontaktné údaje:

Wüstenrot poisťovňa, a.s
Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26

call centrun 0850606060
volanie zo zahraničia +421233068800
email: info@wuestenrot.sk
Tel.: 02/57 88 99 01

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár