Poisťovňa Astra

Je dynamickou spoločnosťou, ktorá chce byť ku Slovákom každým dňom bližšie, ponúkajúc rýchly servis a kvalitu služieb. Našimi cielenými aktivitami sme sa stali jednotkou na trhu a to nás núti byť stále lepšími, rýchlejšími, efektívnejšími a ešte bližšie k našim partnerom, ktorí nám dali svoju dôveru. Ku každému klientovi pristupuje seriózne a starostlivo. Serióznosť tímu je ďalšou zárukou kvalitných služieb, ktoré ponúka. Pre poisťovňu je veľmi dôležité udržiavať si profesionálny imidž a aktívny prístup k obchodu a to je dôvod, prečo v každodennej práci dodržiava prísne normy. Je spoločnosťou s tradíciou. Na trhu sú nepretržite takmer dve desaťročia a za toto obdobie získali skúsenosti, dôveryhodnosť a dobrú povesť. Za poisťovňou je história a pred ňou smelé plány do budúcnosti.

Poisťovňa ASTRA vstúpila na rumunský poistný trh ako silný a stabilný hráč už v roku 1991, keď sa odčlenila od bývalého štátneho podniku ADAS. Tak čerpá svoje know – how z rozsiahlych národných a medzinárodných skúseností.

S viac než 240 oblastnými pobočkami po celom území Rumunska, a viac ako 60 typmi životného, neživotného a zdravotného poistenia má poisťovňa ASTRA kompletné územné pokrytie prevzatia zodpovednosti za bezpečnosť klientov a vysporiadanie sa s rizikami. Zodpovednosť poisťovne je súčasťou obchodnej stratégie – je to pokračujúci záväzok spoločnosti prispieť k zlepšeniu života našich klientov.

Kontaktné údaje:

Bratislava Business Center 1
Plynárenská 1
821 09 Bratislava

info–linka: 0850 888 100
telefón 0907 531 883
e-mail: info@astrapoistovna.sk

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár