Komunálna poisťovňa

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group zahájila svoju činnosť ako komerčná poisťovňa s univerzálnou licenciou 1. januára 1994. Svoje služby poskytuje najmä komunálnej sfére, ale zabezpečuje tiež poistnú ochranu mestám, obciam a podnikateľským subjektom. Vo svojej širokej ponuke poskytuje aj zabezpečenie pre občanov podľa ich individuálnych potrieb a požiadaviek. Jej hlavným poslaním je poskytovať klientom kvalitné poistné produkty a služby v oblastiach životného, úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia, ale tiež v oblasti poistení podnikateľov a priemyslu. Pridelenie licencie v roku 2001 na predaj zodpovedného poistenia za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla ešte viac rozšírilo škálu ponúkaných poistných produktov. Svoje kvalitné a rýchle služby poskytuje prostredníctvom rozvinutej obchodnej siete, ktorá je rozdelená na 7 riaditeľstiev a 46 obchodných miest so sídlami vo všetkých regiónoch Slovenska. KOMUNÁLNA poisťovňa rozširuje svoju pôsobnosť aj pomocou externej siete sprostredkovateľov poistenia.

Po akvizícií v roku 2001 došlo k zmene štruktúry akcionárov. Týmto strategickým krokom sa KOMUNÁLNA poisťovňa stala súčasťou silnej finančnej a poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá je vedúcou spoločnosťou v sektore poisťovníctva v strednej a východnej Európe. V súčasnosti pôsobí okrem Rakúska, aj v ďalších sedemnástich Európskych krajinách. Má viac ako 180-ročné skúsenosti, 18 000 zamestnancov, milióny klientov, finančnú stabilitu a vysoký rating. Začlenenie do tejto finančnej skupiny sa v Komunálnej poisťovni odzrkadlilo na náraste a intenzite obchodných aktivít a celkovom smerovaní spoločnosti v ostatných rokoch.

Kontaktné údaje:

Komunálna poisťovňa
Vienna Insurance Group.
Štefánikova 17
SK – 811 05 Bratislava

e-mailom: info@kpas.sk
Bezplatná infolinka 0800 11 22 22

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár