Máte správne nastavené poistenie nehnuteľnosti?

Poistenie domu či bytu má vlastne ochrániť majetok pred poškodením, prípadne zničením. Avšak len správne a kvalitne nastavené poistenie dokáže majiteľovi nehnuteľnosti zabezpečiť potrebnú ochranu a pocit bezpečia. Viete, že medzi najčastejšie nežiaduce javy spájané s poistením nehnuteľnosti je tzv. „podpoistenie“?

Prečo dochádza k stavu podpoistenia

Hodnota nehnuteľnosti sa časom mení, spravidla rastie. O podpoistení hovoríme vtedy, keď je aktuálna hodnota majetku vyššia ako poistná suma. Tento jav najčastejšie vzniká v prípade starších zmlúv, ktoré neboli dlhší čas aktualizované, nakoľko ceny nehnuteľnosti sú dnes podstatne vyššie ako v čase uzatvorenia poistnej zmluvy.

Avšak podpoistenie môže vzniknúť už pri podpise zmluvy, pri čerpaní hypotéky. Dôvod je prostý- banka požaduje, aby bola zakladaná nehnuteľnosť poistená minimálne do výšky úveru (a nie na jej skutočnú hodnotu). Okrem toho, aj snaha klienta ušetriť na poistnom sa môže mať v konečnom dôsledku vypomstiť.

Nepríjemné dôsledky

Podpoistenie je nepríjemné pre obe strany, teda pre poisteného i poisťovňu. Pokiaľ máte dom či byt poistený na istú sumu a medzičasom trhová cena nehnuteľnosti stúpla, môže sa ľahko stať, že v prípade poistnej udalosti poisťovňa bude riešiť udalosť iba do výšky vašej poistky- čím sa, samozrejme, pripravíte o nemalé finančné prostriedky a s kompenzáciou pravdepodobne nebudete spokojní.

Dokonca môže nastať situácia, že pokiaľ je nehnuteľnosť poistená na inú sumu ako je jej skutočná aktuálna hodnota, v prípade škody poisťovňa môže poistné plnenie krátiť.

Ako z kola von?

Všetky poistné zmluvy si pravidelne kontrolujte, obzvlášť pokiaľ ide o poistenie majetku. Poistenie nehnuteľnosti si pravidelne aktualizujte.

TIP: Hoci jazyk poisťovníctva nepatrí k bežnému a ľahkému čítaniu, nevzdávajte sa. V prípade otázok či nejasností kontaktujte sprostredkovateľa poistenia alebo priamo poisťovňu, v ktorej máte daný produkt uzatvorený.

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár