Havarijné poistenie online

Oplatí sa uzatvoriť havarijné poistenie vozidla?

Ponuka finančných produktov, ktoré sú momentálne ponúkané na trhu, je veľká a neustále sa rozrastá- vybrať si ten správny a pre nás ten najvhodnejší môže byť ťažké. Potreby každého z nás sú rôzne a preto je potrebné riešiť tieto záležitosti individuálne. To čo je dobré pre jedného, nemusí byť najlepšie aj pre druhého…

Zadné vrátka

Poistky ako také patria medzi najčastejšie riešené záležitosti finančného charakteru a uzatvorenie zmluvy nemožno brať na ľahkú váhu. Či už ide o životné, úrazové poistenie alebo poistenie neživotné (domácnosti alebo auta), vždy treba dbať na to, aby podmienky zmluvy boli výhodné.

PZP verzus havarijné poistenie

Zatiaľ čo povinné zmluvné poistenie vozidla (PZP) je dané zákonom a jeho uzatvorenie je povinné, v prípade havarijného poistenia je situácia celkom iná. Je výlučne na vodičovi, či k PZP pridá i tento druh poistenia. Aké sú jeho výhody? Oplatí sa investovať do havarijnej poistky auta ?

Ide teda o poistenie na dobrovoľnej báze, ktoré chráni majiteľa vozidla pred finančným dopadom škôd spôsobených v dôsledku rizík ako sú krádež, vandalizmus, živelná udalosť, havária (bez ohľadu na zavinenie) a iné. Ak teda patríte k tým, čo majú radi všetko pod kontrolou, uzatvorenie havarijného poistenia je práve pre vás!

Je havarijné poistenie pre mňa?

Ešte pred tým ako sa rozhodnete uzatvoriť havarijné poistenie dobre zvážte nasledujúce faktory:

  • vek vozidla (čím staršie vozidlo, tým sa poistka menej oplatí)
  • výšku nákladov na poistenie
  • spôsob využívania vozidla (napr. taxi služba)

TIP: S vekom a klesajúcou hodnotou auta sa výhody uzatvorenia havarijného poistenia znižujú

Ktoré poistenie si vybrať?

Vyznať sa v spleti poistných produktov bez pomoci môže niekedy spôsobiť viac škody ako úžitku. Cena poistenia by v tomto prípade nemala byť smerodajná; nie vždy najlacnejšia cena znamená aj najlepší produkt. Neváhajte požiadať o pomoc finančného makléra. Najlepšie takého, ktorý spolupracuje s viacerými poisťovňami a poskytne vám naozaj objektívne informácie.

TIP: S jeho pomocou alebo bez nej, pri výbere toho najvýhodnejšieho poistenia (tak ako pri uzatváraní iných záležitostí podobného rázu) je vhodné vopred preštudovať podmienky zmluvy; zamerať sa aj na detaily.

Blog

PZP a havarijné
poistenie
online
na 3 kliky!

PZP online
Havarijné online

Kontaktný formulár